z dniem 1.07 działalność gabinetu została wstrzymana