Co nazywamy zezem?
Zez to każde nierównoległe ustawienie gałek ocznych. Oko może być odchylone przyśrodkowo, bocznie, ku górze i ku dołowi.
     Częstość występowania
Zez występuje u około 5% dzieci.
     Kiedy rozpocząć leczenie?
Leczenie powinno być rozpoczęte natychmiast po postawieniu rozpoznania celem stworzenia warunków dla rozwoju możliwie najlepszej ostrości wzroku, widzenia obuocznego i dobrego wyniku kosmetycznego.
75 procentom przypadków siatkówczaka (guz złośliwy, wrodzony gałki ocznej) towarzyszy zez. Z tego względu każdy przypadek nierównoległego ustawienia gałek ocznych powinien być jak najwcześniej zdiagnozowany.
      Leczenie choroby zezowej
W przypadku zeza akomodacyjnego ( spowodowanego nadwzrocznością) stosuje się leczenie okularami, które mogą przywrócić równoległe ustawienie gałek ocznych.
Zasłanianie oka lepiej widzącego ma na celu natomiast poprawić ostrość wzroku oka z niedowidzeniem, (które to zazwyczaj jest okiem zezującym).
W uzyskaniu prawidłowej ostrości wzroku bardzo pomocne są ćwiczenia pleoptyczne.
Ćwiczenia ortoptyczne prowadzone przez ortoptystkę poradni zezowej stosuje się u pacjentów z zaburzeniami widzenia obuocznego.

     Leczenie operacyjne
Głównym celem leczenia operacyjnego zaburzeń ustawienia i ruchomości oczu jest osiągnięcie prawidłowego ustawienia osi widzenia obu gałek ocznych oraz pojedynczego widzenia obuocznego.
Operacje przeprowadza się także ze względów kosmetycznych.

opracowała: lek.med. spec. chorób oczu

                    Danuta Burdajewicz

Powrót

logo_okulistyka2