oko

Co to jest niedowidzenie?
Niedowidzenie jest to obniżenie ostrości wzroku bez organicznej przyczyny.
Powodem niedowidzenia najczęściej jest zez lub niewyrównana szkłami okularowymi wrodzona wada wzroku.
Im wcześniej pojawi się niedowidzenie tym jest ono większe.
    Jak leczy się niedowidzenie?
Niedowidzenie leczy się przez:
   - zastosowanie optymalnej korekcji okularowej,
   - zasłanianie (obturację) oka lepiej widzącego,
   - ćwiczenia pleoptyczne
Efekty leczenia są tym lepsze im młodsze jest dziecko.
W przypadku osób dorosłych niedowidzenie nie poddaje się leczeniu. W celu poprawy ostrości wzroku stosuje się szkła okularowe lub soczewki kontaktowe.

opracowała: lek.med. spec. chorób oczu

                    Danuta Burdajewicz

Powrót

logo_okulistyka2